Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.01.2019

Aile ve Dinî Rehberlik Büro veya Merkezleri Çalışma Yönergesi Yayınlandı.

İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde açılan Aile ve Dinî Rehberlik Büro veya Merkezlerinin çalışma usul ve esasları ile buralarda çalışan personelin görev ve yetkilerini düzenleyen yeni yönerge 633 sayılı Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlandı.

Kur'an ve Sünnet ışığında topluma aile hakkında sahih dini bilgiler sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere 2003 yılından itibaren açılmaya başlayan Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarının sayısı 81 il ve 304 ilçe müftülüğünde olmak üzere 385'e ulaştı. Bürolar, vatandaşlarımızın yüz yüze, e-posta ve telefonla yönelttiği sorulara cevap vererek gerçekleştirdiği dinî rehberlik ve manevi destek hizmetinin yanı sıra farklı sosyal-kültürel dinî faaliyetlerle birlikte ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik projeler yürütüyor.

Yönerge ile çoklu hizmet veren mekânlar olarak şartları taşıyan büroların merkezlere dönüştürülmesi için yasal dayanaklar oluşturuldu. Böylece, Görüşme Odası, Eğitim Salonu, Çocuk Oyun Alanı, Kütüphane/Okuma Salonu ve Mescit gibi nitelikleri tek mekânda barındıran Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu, Merkez adını alarak hizmet vermeye başlayacak.

23/07/2015 tarihli ve 14480 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi de yeni Yönerge ile yürürlükten kaldırıldı.

Yönerge metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/319/aile-ve-din%C3%AE-rehberlik-b%C3%BCro-veya-merkezleri-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-y%C3%B6nergesi​​