Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.10.2020

Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

31.07.2017 tarihli ve E.66202 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"nin 9 uncu​ maddesinde Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

a) Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel içerikli çalışmalar yapmak. 

b) Sosyal yapılanmalar, dini teşekküller ve geleneksel kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak. 

c) Ramazan ayında sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlamak ve yürütmek. 

ç) Dini bayramların kutlanmasına yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek. 

d) Kurban ibadetinin dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak. 

e) İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde Vekâletle Kurban Kesim Programını yürütmek. 

f) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek. 

g) Gençlerin manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak. 

ğ) Geleneksel İslam sanatları ile ilgili farkındalık oluşturucu çalışmalar yapmak ve bu kapsamda Başkanlık personelini ilgili alanlara yönlendirmek. 

h) Diyanet okuma salonlarının fiziksel ve işlevsel standartlarını belirlemek ve gerekli görülen yerlerde açılmasını sağlamak. 

ı) Toplumsal huzuru tehdit eden terör ve şiddet gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek. 

i) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması amacıyla projeler üretmek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmak. 

j) Başkanlık Tasavvuf Musiki Korosu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

k) (Değ:28.11.2019 tarihli ve 774510 sayılı Başkanlık Onayı) Dini/milli özel gün ve haftalarda camilerde gerçekleştirilecekler ile bunların devamı niteliğinde olanların dışında kalan faaliyetleri yürütmek ve planlamaları yapmak. 

l) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.