Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.10.2020

Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

16.03.2023 tarihli ve 3439410 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"nin 9 uncu​ maddesinde Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

a) Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel içerikli çalışmalar yapmak.

b) İslam Dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.

c) Gençlerin manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak.

ç) Diyanet gençlik merkezlerinin, Diyanet okuma salonlarının ve Diyanet genç ofislerin fiziksel ve işlevsel standartlarını belirlemek, bu mekânların gerekli görülen yerlerde açılmasını ve koordineli olarak çalışmasını sağlamak.

d) Diyanet gençlik merkezleri, Diyanet okuma salonları, Diyanet genç ofisler ile diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde öğrenci yurtları ve gençlik merkezleri gibi yerlerde manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Bu fıkra kapsamında görevlendirilen personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.

f) Toplumsal huzuru tehdit eden terör ve şiddet gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

g) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin artırılması amacıyla projeler üretmek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışmak.

ğ) Dini/milli özel gün ve haftalarda camiler dışında gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

h) Diyanet okuma salonlarının fiziksel ve işlevsel standartlarını belirlemek ve gerekli görülen yerlerde açılmasını sağlamak.

ı) Hizmet alanlarına yönelik yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak.

i) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.