Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.10.2020

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı Görevleri

31.07.2017 tarihli ve E.66202 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"nin 8 inci maddesinde Aile ve Dİni Rehberlik Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

a) Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak. 

b) Aile sorunlarının çözümüne yönelik dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak. 

c) Aile ve aile bireylerine yönelik dini konularda program ve çalışmalar yapmak. 

ç) Sosyal ve kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldığı riskler ve yeni sorunlar karşısında aileyi güçlendirmek için aile bireylerine manevi destek hizmeti sunmak. 

d) Aile ve dini rehberlik bürolarında görevlendirilen personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak. 

e) Sevgi evleri, huzurevleri, yetiştirme yurtları, kadın konuk evleri gibi sosyal hizmet kurumlarında dini rehberlik hizmeti sunulmasını sağlamak. 

f) Aileye ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak.

g) Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek. 

ğ) Aile ve dini rehberlik bürolarının açılmasını ve bu büroların koordineli olarak çalışmasını sağlamak. 

h) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.​