Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.10.2020

Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

31.07.2017 tarihli ve E.66202 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"nin 10 uncu maddesinde Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

a) İç ve dış göçün doğurduğu dini, kültürel ve sosyal problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak. 

b) Ülkemize sığınan yabancılara yönelik olarak yürütülecek Başkanlık hizmetlerini planlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmaları yürütmek. 

c) Çeşitli nedenlerle yurt içinde göç etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza dini danışmanlık ve manevi destek sunmak. 

ç) Afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri hususunda ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmaları planlamak ve uygulamak. 

d) Afet ve acil durumlarda alınması gereken tedbirlerin başta personelimize ve halkımıza aktarılmasında ve olağanüstü durumlarda paydaş kurumlarla birlikte çalışmak. 

e) Mevsimlik işçilere sunulacak Başkanlık hizmetlerini koordine etmek. 

f) Engellilere yönelik manevi destek hizmeti sunulmasını sağlamak. 

g) Sağlık kuruluşlarında, ceza infaz kurumu ve çocuk eğitim evlerinde manevi destek hizmeti sunmak için gerekli çalışmaları yapmak. 

ğ) Denetimli serbestlik kapsamında bulunan vatandaşlarımıza manevi destek hizmeti sunmak. 

h) Madde bağımlılığıyla mücadelede ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek. 

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak. ​