Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
01.03.2023

Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

16.03.2023 tarihli ve 3439410 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"nin 10/A maddesinde Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

a) Zekât, fitre, fidye ve benzeri mali ibadetlerin İslam Dininin usul ve esaslarına uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

b) Kurban ibadetinin dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak.

c) Vekâletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetlemek.

ç) Zekât, fitre, fidye ve benzeri mali ibadetler ile kurban ibadetine yönelik bilincin geliştirilmesi ve bu ibadetlerin usulüne uygun olarak ifası amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak.

d) Din İşleri Yüksek Kurulunun mali ibadetler ile kurban ibadetine dair karar, mütalaa ve görüşlerinin, toplumda bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

e) Vekâletle kurban organizasyonuna yönelik çalışmalar yapmak.

f) Mali ibadetler ile kurban ibadetine ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak.

g) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

ğ) Görev alanına ilişkin hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve bu projelerin yürütülmesini sağlamak.

h) Ramazan ayında sunulacak hizmetlere dair iş ve işlemleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Dini bayramların kutlanmasına yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

i) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.