Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
28.02.2019

Başkanlığımız Göç Koordinatörlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri Antalya’da gerçekleştirildi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ’Göç Koordinatörleri Hizmet İçi Eğtimi Semineri’ 16-18 Şubat 2019 tarihinde Antalya/Alanya’da gerçekleştirilmiştir.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın  düzenlediği "Göç Koordinatörleri Hizmet İçi Eğtimi Semineri" 16-18 Şubat 2019 tarihinde Antalya/Alanya’da gerçekleştirilmiştir. Programa Başkanlığımızın sınırötesi, kamplar ve yerleşim yerlerinde din hizmeti sunan çeşitli illerden 46’sı il müftü yardımcısı olmak üzere toplam 161 koordinatör katılmıştır. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye MARTI’nın İslam Dünyasının İçinden Geçtiği Süreçler ve Göç başlıklı açılış konferansı ile başlayan eğitim seminerinde göç konusunda uzman 6 akademisyen sunum yapmıştır. Göçün uluslararası ve ulusal yönleri ile din hizmetlerine yansımasının ele alındığı konferansların öğleden sonraki oturumlarında atölye çalışmaları yapılarak sahadaki sorunlar ele alınmıştır.

Kapanış konferansında koordinatörlere hitap eden Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin ALBAYRAK, "Farklı Toplum Kesimlerine Din Hizmeti Sunumunda Temel İlkeler" başlıklı konferansında Başkanlığımızın göçmenlere yönelik din hizmetlerinin sadece yurtiçi ve barınma merkezlerinde değil aynı zamanda sınır ötesine kadar uzandığını belirterek, göçmen kardeşlerimize yönelik din hizmeti sunumunda  koordinatörlerimize önemli görevler düştüğünü ifade etmiştir.

Başkanlığımızın göçmenlere yönelik hizmetleri, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Yayın Hizmetleri ve Yardım faaliyetleri adı altında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.