Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
27.01.2021

II. ADRB VAİZLERİ ve KOORDİNATÖRLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik hizmetlerde görevlendirilen personelinizin söz konusu hizmetlerde etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce 28 Aralık 2020 ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasında 4 hafta süreli online hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Söz konusu eğitim seminerine; 2019 yılında ADRB/M'lerde görevlendirilmek üzere atanan 70 ADRB vaizi, daha önce eğitim almamış olan ADRB/M il ve ilçe koordinatörleri (180 koordinatör) olmak üzere toplam 250 personel 68 ilden katılım sağladı.

Hizmet içi eğitim seminerleri öğleden sonraları olmak üzere günde 2 blok ders şeklinde çevrim içi olarak icra edildi. Temel vaizlik becerileri, dini danışmanlık ve rehberlik yeterlilikleri ile sosyal hizmet kurumlarında icra edecekleri dini rehberlik becerilerine yönelik bir program hazırlandı.

Program Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konferansıyla başladı. Başkan Erbaş konuşmasında;

“En etkili irşadımız; aile yaşantımızla örnek olmamızdır"

“Nebevî bir görevi ifa etme sorumluluğuna sahip olanların dikkat etmeleri gereken en önemli husus, sözün en doğrusunu ve güzelini söylemek, ahlakı ve yaşantısı ile de çevresine en güzel örnek olmaktır. “

“Yeni bir medeniyetin inşasını gerçekleştiren Hz. Peygamber, (s.a.s), bunu aile fertlerinden başlayarak yapmıştır. Vahyi ilk tebliğ ettiği kişi hayat arkadaşı, vefakâr eşi olan Hz. Hatice'dir. Bu meyanda insanın öncelikle iyiliği emredip, kötülükten sakındıracağı kişiler, birbirlerinin velisi ve hamisi olan ve birbirlerinin üzerinde en çok hakları bulunan aile fertleridir."

“Nitekim yapmadıklarımızı söylediğimizde sözün tesiri kaybolacak, yaşanmayan bilginin etkin gücü olmayacaktır. Diğer taraftan en önemli şiarımız, güven veren ve güvenilen bir insan olmaktır." 

“Bu itibarla temsil sorumluluğumuzun, tebliğ vazifemizden daha önemli olduğunu düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı “Aile Çalışmalarında Ufuk ve Strateji" konusunda bir konferans verdi. Konuşmasında aileyi dün olduğu gibi bugün ve yarın da değer ve önemini kaybetmeyecek, sürekliliği için her daim emek verilmesi gereken, hukuki olduğu kadar ahlaki özelliği olan, her bir ferdine Allah tarafından büyük bir değer bahşedilen üst bir kurum olarak görmeliyiz, dedi. Aile çalışmalarında uzlaşıcı ve uzlaştırıcı dil, çözüm odaklılık, sahih bilgiye istinat etme ve itidalin önemli kriterler olduğunu, bu alanda interdisipliner bir çalışmanın vazgeçilemez bir gereklilik olduğunu vurguladı.

 

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, “Başkanlığımızın Aile ve Dini Rehberlik Hizmetlerinde Gelecek Perspektifi" konulu ders verdi. 81 il ve 349 ilçede; 420 Büro -10 Merkez olmak üzere- toplam 430 noktada bulunan Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezimizde 1482 erkek 2093 kadından oluşan 3575 personelle hizmet verildiğini ifade etti. Birçok kurum ile imzalanan protokoller çerçevesinde kuva-i maneviye olarak hizmet üretildiğini, bu hizmetlerin kalitesinin artarak devam etmesi, stratejik planlamalarla desteklenmesini ifadeyle yapabileceğimiz her şeyin bizim vazifemiz olması gerektiğine vurgu yaptı.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt “Aileye Yönelik Hizmetlerde Dini Yayıncılığın Önemi" konulu bir sunum yaptı. Sunumunda Başkanlığımızın toplam 1950 adet yayınından 1500'ünün 2000 yılından itibaren hazırlanmış olduğunu, 1956 yılında yayın hayatına başlayan Diyanet İlmi Dergi'nin Türkiye'de Ankara İlahiyat Dergisi'nden sonra ikinci köklü akademik dergi olduğunu, Diyanet TV arşivinin büyük bir hazine mesabesinde elimizin altında bulunduğunu ifade etti.

Eğitim semineri Daire Başkanları, Diyanet İşleri/ Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Başkanlık Vaizleri ile alanında uzman birçok akademisyenin sunumuyla gerçekleştirildi. Dört hafta süren seminer, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sema Yiğit'in değerlendirme konuşmasıyla sona erdi. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerinin alındığı bir anket uygulandı.