Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

a) İç ve dış göçün doğurduğu dini, kültürel ve sosyal problemlerin çözümüne yönelik

çalışmalar yapmak.  

b) Ülkemize sığınan yabancılara yönelik olarak yürütülecek Başkanlık hizmetlerini

planlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmaları yürütmek.

c) Çeşitli nedenlerle yurt içinde göç etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza dini

danışmanlık ve manevi destek sunmak.

ç) Afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri hususunda ilgili kurum, kuruluş ve

sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmaları planlamak ve uygulamak.

d) Afet ve acil durumlarda alınması gereken tedbirlerin başta personelimize ve

halkımıza aktarılmasında ve olağanüstü durumlarda paydaş kurumlarla birlikte çalışmak.

e) Mevsimlik işçilere sunulacak Başkanlık hizmetlerini koordine etmek.

f) Engellilere yönelik manevi destek hizmeti sunulmasını sağlamak.

g) Sağlık kuruluşlarında, ceza infaz kurumu ve çocuk eğitim evlerinde manevi destek

hizmeti sunmak için gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) Denetimli serbestlik kapsamında bulunan vatandaşlarımıza manevi destek hizmeti

sunmak.

h) Madde bağımlılığıyla mücadelede ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile

yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.​

    ​