Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.05.2023

Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde Görevli Personelimize Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri Başladı

Aileye yönelik manevi danışmanlık hizmetlerinin verimliliğini arttırmak ve personelimizin alana ilişkin bilgi ve yeterliklerini artırmak amacıyla 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezinde gerçekleştirilecek olan “Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri”nin açılışı gerçekleştirildi.

Söz konusu seminere aile ve dini rehberlik büro/merkezlerinde görev yapan 114 personelimiz katıldı. Diyanet Akademisi Başkanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen 5 günlük hizmet içi eğitim programı kapsamında akademisyen ve alan uzmanları tarafından çeşitli konularda sunumlar yapılmıştır.

Program, eğitim merkezi müdürü Zeki GÜNBEY ve Yozgat İl Müftüsü Ali GÜLDEN’in selamlama konuşmaları ile Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif ARSLAN’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış programının ardından Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban KONDİ “Tarihi Süreçte Manevi Rehberlik ve Din Hizmeti” konulu bir açılış konferansı verdi. Toplumu din konusunda aydınlatma ve manevi rehberlik yapmanın ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile başladığını, bu yönleriyle de din hizmetinin sağlam bir kaynağa ve güçlü bir geleneğe dayandığını belirten KONDİ, dinin Allah’tan peygamberlere ve peygamberlerden de ümmetlerine bırakılmış bir miras olduğunu söyledi. “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun.” Âl-i İmran Suresi 104. ayetini hatırlatan KONDİ toplumumuzu din konusunda sahih bilgiyle aydınlatma sorumluluğu olan din görevlisinin kendisini mesleki açıdan yetiştirmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca nitelikli okumalar yapması, çağın gereklerini öğrenmesi, muhatap kitlesini tanıması ve meslektaşlarıyla uyum içerisinde çalışmasının önemini belirtti. Konuşmasında din görevlisinin toplumun manevi rehberi ve rol modeli olduğunu, bu sebeple toplumun derdiyle dertlenerek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyarak bu doğrultuda projeler hazırlayıp hayata geçirmesinin ehemmiyetini ifade eden KONDİ, konferansını iyi dilek ve temennilerle bitirdi.

“Kur’an ve Sünnete Göre Aile”, “Günümüz İnanç Problemleri ve Sıkça Sorulan İtikadi Sorular”, “Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dinî Referanslar”, “Ailevi Sorunların Çözümünde Hakemlik ve Boşanma Ahlakı”, “Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele” gibi aile çalışmalarının farklı alanlarıyla ilgili derslerin yanı sıra söz konusu hizmetleri yürüten personelin tecrübe paylaşımlarına da yer verilecek olan eğitim semineri 12 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir.