Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
25.07.2023

“Tarihten Bugüne Toplumsal İhtiyaçlar Ve Ailenin Dönüşümü” Konulu Konferansı Gerçekleştirildi

Aile ve Dini Rehberlik Personelimizin alana ilişkin yetkinliklerini desteklemek amacıyla aylık çevrimiçi ADRB konferansları kapsamında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UTKU tarafından 'Tarihten Bugüne Toplumsal İhtiyaçlar ve Ailenin Dönüşümü' konulu bir konferans verildi. Konferansa 477 Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezinde görev yapan personelimiz katıldı.

Nihal ŞAHİN UTKU, 'Tarihçi kimliğimle İslam'ın aileye verdiği önemi, Allah Resulü (s.a.s.) ile birlikte ailede yaşanan dönüşümü anlamanın çok önemli yollarından birinin de tarihe bakmak olduğunu düşündüğüm için ailenin serencamından başlamak istiyorum. Ailenin, Antik çağın bütün toplumlarında; Yunan, Mezopotamya, Çin ve Hint toplumlarında çok hayati bir merkezde oturduğunu görüyoruz. Tarih boyunca kutsanan bir kurum olmasına rağmen maalesef içinde yaşadığımız son dönemlerde aile, dünyada bu vakte kadar yaşadığı en kötü dönemini yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu konuya sahip çıkması fevkalade önemli.' dedi.

Sözlerinin devamında Nihal ŞAHİN UTKU aile kurmanın değil, sağlam aile kurmanın önemli olduğunu, bugün evliliklerin en büyük probleminin eşlerin birbirine eş, yar, yol arkadaşı olamamaları olduğunu ifade etti.

İnsanda dost arayışı vardır ve o dost eşimiz olmalı, evlilikler de cennetin provası olmalıdır. Sağlıklı, düzgün çocukların güven, muhabbet ve meveddet ortamında yetiştikleri aşikârdır. Çocuk evliliğin nedeni değil, sağlıklı bir evliliğin neticesi olmalıdır." diyerek sağlam aile ve sağlıklı çocuklar yetiştirme arasındaki ilişkiye dikkat çeken UTKU, konferansını 'Fıtrata, dünya görüşüne uygun bir eşle evlilik; bir ömür boyu beraber yürünecek ebede giden bir yol olur.' sözleriyle noktaladı.