Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
08.10.2020

İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

31.07.2017 tarihli ve 66202 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"nin 6 ncı maddesinde İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

a) Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

b) Panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri ilmi toplantılar düzenlemek.

c) Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve rapor hazırlamak.

ç) Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekiplerinin gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Başkanlık vaizlerinin, vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve işlemlerini yürütmek.

e) (Değ: 16.03.2023 tarihli ve 3439410 sayılı Başkanlık Onayı) Hutbe metinleri ve gerektiğinde örnek vaaz metinleri hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak.

f) (Değ: 23.01.2024 tarihli ve 4666295 sayılı Başkanlık Onayı) Yurt içindeki mühtedilerin, ihtida öncesi, ihtida süreci ve ihtida sonrasında yaşadıkları değişimi, anılan zamanlarda ortaya çıkan bireysel, sosyal, maddi ve manevi ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tespit etmeye yönelik araştırmalar yaparak ihtiyaç ve zorlukların giderilmesi için ilgili birimlerle iş birliği içerisinde eylem planı geliştirmek ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

g) (Ek: 23.01.2024 tarihli ve 4666295 sayılı Başkanlık Onayı) Yurt içindeki mühtedilere yönelik dini, sosyal, kültürel ve sanatsal programlar ve ihtida ile ilgili çalıştay, sempozyum vb. organizasyonlar düzenlemek, bu tür programlar ile organizasyonları takip etmek.

ğ) (Ek: 23.01.2024 tarihli ve 4666295 sayılı Başkanlık Onayı) Yurt içindeki mühtedilere yönelik bilgi, destek, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

h) (Ek: 23.01.2024 tarihli ve 4666295 sayılı Başkanlık Onayı) Yurt içinde ihtida ile ilgili hizmet sunan personele yönelik İslam'da tebliğ metodu ve etkili faaliyetler ile ilgili eğitim ve programlar düzenlemek; cami rehberleri ve bu alanda hizmet sunacak uzman personelin yetiştirilmesi için çalışmalar yapmak.

ı) (Ek: 23.01.2024 tarihli ve 4666295 sayılı Başkanlık Onayı) Yurt içinde ihtida edenlerle ilgili işlemleri takip etmek ve ihtida belgelerine ilişkin kayıtları tutmak.

i) Mevlidi Nebi Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

j) İlgili birimlerle iş birliği yaparak vaizlerin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

k) İrşat hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iş ve işlemleri takip etmek.

l) İrşat hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

m) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.